Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi je več, postopki pa so odvisni od tega, ali pogodba o zaposlitvi preneha: po volji delavca, po volji delodajalca,...

Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Slovenska zakonodaja omogoča sodelovanje delavcev pri upravljanju družb in sicer na naslednje načine: s pravico do pobude in s pravico do odgovora na to...

Začasno in občasno delo upokojencev

Slovenska zakonodaja upokojencem omogoča opravljanje začasnega in občasnega dela. Začasno in občasno delo upokojencev ne vpliva na višino pokojnine, če je izvedeno v skladu...

Obveznosti prodajalcev vozil po zakonu o preprečevanju pranja denarja

V zadnjem času je vedno več inšpekcijskih pregledov avtohiš in avtosalonov glede spoštovanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Kazni za kršitve...

Kako sprejeti interne akte

Postopek sprejema internih aktov je odvisen od velikosti podjetja in od dejstva, ali je pri delodajalcu organiziran sindikat. Če pri delodajalcu ni organiziranega ne...

Akt o sistemizaciji delovnih mest

Organizacijo dela, delovni čas ter pravice in obveznosti delavcev se v podjetjih določajo z internimi akti. Nekateri interni akti so za delodajalce obvezni (npr....

Avtorska ali podjemna pogodba namesto zaposlitve

Po avtorski pogodbi lahko posameznik opravlja le avtorska dela, v vseh drugih primerih pride v poštev podjemna pogodba. Definicijo avtorskih del podaja Zakon o...

Pogodba o zaposlitvi za določen čas – sodna praksa

Praviloma se delovno razmerje sklepa za nedoločen čas, izjemoma pa se lahko sklene tudi na podlagi za določen čas. Če v pogodbi čas ni...

Pogodba o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas (pojasnilo in vzorci)

Skladno s slovensko zakonodajo se delovno razmerje praviloma sklene za nedoločen čas, izjemoma pa tudi za določen čas ali kot kakšna druga oblika angažiranja...

Varovanje poslovne skrivnosti – NDA (pojasnilo in vzorci)

V poslovnem sodelovanju je zelo pomembno, da zavarujete vase poslovne skrivnosti, znanje in informacije, ki vam dajejo konkurenčno prednost. Varovanje poslovnih skrivnosti je pomembno...