Pogodba o poslovodenju ali pogodba o zaposlitvi

Družbeniki (lastniki) enoosebnih družb, ki so hkrati poslovodje morajo z družbo obvezno skleniti pogodbo, pri tem pa lahko izbirajo med dvema možnostma in sicer:

  • pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo ali
  • pogodbo o polovodenju.

Katero pogodbo izbrati

Marsikateri družbenik se sprašuje kaj je bolje izbrati – pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o poslovodenju? Žal na to vprašanje ni splošnega odgovora, ampak je odvisno kaj želite in kdo plačuje (bo plačeval) prispevke. Da se boste lažje odločili, vam v nadaljevanju navajamo značilnosti in tipične namene uporabe.

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo (t.i. individualna pogodba)

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo je delovno pravna pogodba s katero poslovodna oseba (direktor) sklene delovno razmerje in se vključi v obvezna zavarovanja za socialno varnost kot vsak drug delavec (podlaga 01). Prispevki in davki se plačujejo od dejansko izplačane plače.

Pogodbo o zaposlitvi lahko sklenejo tako poslovodje, ki so ali niso lastniki družbe, vendar le, če niso “zaposleni” kje drugje.

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo ima nekaj prednosti pred pogodbo o poslovodenju in sicer:

  • davki in prispevki se plačujejo od izplačane plače, ki je stvar dogovora med strankami. Najnižja osnova za prispevke je minimalna plača;
  • delovno pravno varstvo itd.
Pogodba o poslovodenju

Druga možnost pa je pogodba o poslovodenju. To ni delovnopravna pogodba, ampak pogodba civilnega prava. Najbolj pogosto se uporablja v primeru, ko:

  • je poslovodja že zaposlen pri drugem delodajalcu, ki zanj plačuje prispevke ali
  • v primeru ko je družbenik hkrati poslovodja.

Davčna obravnava je odvisna od tega, ali je poslovodja že zavarovan (so plačani prispevki) kje drugje ali ne. Če prispevki niso plačani, potem jih mora plačevati iz pogodbe o poslovodenju. Najnižja osnova za plačilo prospevkov v letu 2015 je 65% povprečne plače v Republiki Sloveniji; % se bo postopno zviševal do 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Če pa je poslovodja že zavarovan na drugi podlagi, pa plačuje nižje prispevke, predvsem vezane na poškodbe pri delu in invalidnost. Bolj podrobno si preberite v naših ostalih prispevkih (Pogodba o poslovodenju – zakaj jo izbrati).

Tudi ta pogodba ima prednosti in sicer bolj ugodno davčno obravnavo izplačil kot ostale civilne pogodbe. Vendar je zelo pomembno, da je pogodba o poslovodenju pravilno sestavljena, da bodo izplačila stroškov dejansko neobdavčena.

Potrebujete vzorec?

Če potrebujete vzorec pogodbe, ga naročite tukaj:

Pogodba o poslovnem sodelovanju

S pogodbo o poslovnem sodelovanju se stranki (ponavadi  s.p. in/ali d.o.o.) dogovorita za poslovno sodelovanje, v okviru katerega ena stranka kot izvajalec za drugo osebo opravi ali opravlja določene storitve/naloge.

Pogodba o poslovnem sodelovanju je lahko sklenjena tako med dvema podjetnikoma (s.p.) kot tudi med dvema pravnima osebama (d.o.o.). Zelo pogosto se uporablja namesto pogodbe o zaposlitvi.

Storitve oziroma naloge, ki so predmet pogodbe, so lahko različne in so v celoti odvisne od dogovora med strankami. Z njo se lahko stranki dogovorita, da bo izvajalec za naročnika izvedel določeno delo/storitev enkratno ali redno (npr. namesto zaposlitve).

Pogodba o poslovnem sodelovanju je zelo uporabna v primeru, ko se želi podjetje izogniti pastem in nevšečnostim delovnopravne zakonodaje in namesto, da bi delavca zaposlilo, sklene to pogodbo s podjetnikom. Ker podjetnik (s.p.) ni zaposlen pri naročniku, odpade cela kopica težav, ki jih prinaša delovnopravna zakonodaja. Ker gre za tipično obligacijsko pogodbo odpadejo vse težave vezane na odpoved, dokazovanje in podobne težave. V pogodbi se ponavadi sporazumno dogovori razumen odpovedni rok in strankam načeloma ni potrebno pojasnjevati razlogov za odpoved. Poleg preproste odpovedi pa tudi ni stroškov odpravnine in težav pri dokazovanju na delovnih sodiščih.

Lahko pa se pogodba o poslovnem sodelovanju sklepa tudi med dvema podjetjema, ko imata namen trajno poslovno sodelovati (npr. izvajalec nudi storitve poslovnega svetovanja, storitve marketinga, prodaje….) in želita stranki dogovoriti pravila igre in se tako izogniti nepotrebnim zapletom in težavam.

Če potrebujete vzorec pogodbe o poslovnem sodelovanju jo lahko naročite pri nas:

Pogodba o poslovnem sodelovanju – vzorec

Odvzem vozniškega dovoljenja

Dnevno se srečujemo s situacijami, ko našim strankam grozi odvzem vozniškega dovoljenja. Najpogostejša razloga za odvzem vozniškega dovoljenja sta:

  • vožnja pod vplivom alkohola in
  • 18 kazenskih točk zaradi ponavljanj manjših prekrškov.

Čeprav so vas ustavili pod vplivom alkohola ali pa ste dosegli oziroma presegli 18 kazenskih točk, pa še ni vse izgubljeno. Zakon o prekrških vam namreč daje možnost, da zaprosite za t.i. pogojni odvzem izpita.

Odvzem vozniškega dovoljenja v primeru vožnje pod vplivom alkohola

Če so vas policisti ustavili pod vplivom alkohola in ste napihali več kot 0,52 mg/l izdihanega zraka, so vam najverjetneje že na licu mesta odvzeli vozniško dovoljenje (dokument). Policisti so vam vozniško dovoljenje odvzeli le začasno. V nekaj dneh boste od sodišča tudi prejeli sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Ta začasni odvzem vozniškega dovoljenja traja ves čas trajanja postopka o prekršku (v povprečju 2-3 mesece).

Če se želite v tem času voziti, lahko na sodišče vložite Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Predlogu morate priložiti zdravniško potrdilo o kontrolnem zdravniškem pregledu. Na podlagi Predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, vam bo sodišče vozniško dovoljenje vrnilo za čas trajanja postopka (in vi se boste lahko naslednje 2-3 mesece mirno vozili).

Če bo sodišče spoznalo, da ste storili prekršek vožnje pod vplivom alkohola, vam bo izreklo 18 kazenskih točk in globo v višini 1.200 EUR.  Kljub temu, da vam je sodišče izreklo 18 kazenskih točk, pa to še ni trajni odvzem izpita. Šele čez nekaj tednov boste od sodišča prejeli nov sklep, s katerim vam bo vozniško dovoljenje odvzeto. Sedaj pa lahko vložite Predlog za zadržanje izvršitve odvzema vozniškega dovoljenja (t.i. pogojni odvzem).

Ker bo od storitve prekrška do dejanskega odvzema vozniškega dovoljenja preteklo nekaj mesecev, je smotrno, da:

Pogodba o zaposlitvi

Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem se sklene s podpisom pogodbe o zaposlitvi. Praviloma se sklepa za nedoločen čas, zakon pa v točno določenih primerih dopušča pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Pogodba o zaposlitvi mora:

–          biti v pisni obliki

–          vsebovati vsaj 13 sestavin, ki jih določa ZDR-1 in mora

–          upoštevati določila ZDR-1 in kolektivnih pogodb. Continue reading