Začasno in občasno delo upokojencev

Slovenska zakonodaja upokojencem omogoča opravljanje začasnega in občasnega dela.

Začasno in občasno delo upokojencev ne vpliva na višino pokojnine, če je izvedeno v skladu z zakonodajo in če je med upokojencem in delodajalcem sklenjena ustrezna pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela.

Začasno oziroma občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja. Pomembno je, da se upoštevajo omejitve in da ima pogodba vse obvezne sestavine, saj je le na ta način zagotovljeno, da to delo ne bo vplivalo na izplačilo pokojnine.

Upokojenec in delodajalec skleneta pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, ni pa potrebno upokojenca prijavljati v zavarovanje.

Delo po pogodbi o začasnem in/ali občasnem delu je omejeno in sicer:

  • traja lahko največ 60 ur a teden,
  • neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec,
  • urna postavka ne sme biti nižja od 4,24 EUR,
  • letni dohodek iz tega naslova pa ne sme preseči 6.356,79 EUR.

O drugih oblikah dela upokojencev si lahko preberetena našem blogu.

Če potrebujete pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, jo lahko naročite pri nas:

Pogodba o začasnem in občasnem delu – vzorec