Akt o sistemizaciji delovnih mest

Organizacijo dela, delovni čas ter pravice in obveznosti delavcev se v podjetjih določajo z internimi akti. Nekateri interni akti so za delodajalce obvezni (npr. Akt o sistemizaciji delovnih mest, Ukrepi za preprečevanje mobinga oz trpinčanja na delovnem mestu, Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu), še več pa je takih, ki sicer niso obvezni, a zelo olajšajo morebitne spore in nesoglasja in zagotovijo davčno ugodnejšo obravnavo nekaterih izplačil.

Zlasti sistemizacija in opisi delovnih mest so zelo pomembni, saj precej olajšajo kadrovsko načrtovanje, zaposlitvene postopke in morebitna odpuščanja. Prav tako pa vas pomankjanje sistemizacije lahko precej stane, saj so globe zelo visoke. Opisi delovnih mest zajemajo:

  • osnovne pogoje dela,
  • osnovne obveznosti delavca,
  • število potrebnih delavcev za vsako delovno mesto,
  • tarifno skupino oziroma osnovno plačo,
  • pooblastila delavca,
  • potrebno delovno opremo in
  • ostale pogoje vezane na posamezno delovno mesto (morebitne certifikate, obnavljanja licenc, obdobje kontrolnih zdravniških pregledov itd).

 Postopek sprejema splošnih aktov delodajalca je odvisen od tega, ali je pri delodajalcu organiziran sindikat ali ne. Več o postopku sprejema internih aktov bo napisano v eni izmed prihodnjih objav.

Če Akta o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest še nimate, nas kontaktirajte po e-pošti info@vzorci-pogodb.com ali na gsm 040 326 352. Naši pravni strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali pri sestavi internih aktov.

Če pa se želite sestave obveznih internih aktov lotiti sami, vam nudimo vzorce, ki vam bodo v veliko pomoč: