Odvzem vozniškega dovoljenja

Dnevno se srečujemo s situacijami, ko našim strankam grozi odvzem vozniškega dovoljenja. Najpogostejša razloga za odvzem vozniškega dovoljenja sta:

  • vožnja pod vplivom alkohola in
  • 18 kazenskih točk zaradi ponavljanj manjših prekrškov.

Čeprav so vas ustavili pod vplivom alkohola ali pa ste dosegli oziroma presegli 18 kazenskih točk, pa še ni vse izgubljeno. Zakon o prekrških vam namreč daje možnost, da zaprosite za t.i. pogojni odvzem izpita.

Odvzem vozniškega dovoljenja v primeru vožnje pod vplivom alkohola

Če so vas policisti ustavili pod vplivom alkohola in ste napihali več kot 0,52 mg/l izdihanega zraka, so vam najverjetneje že na licu mesta odvzeli vozniško dovoljenje (dokument). Policisti so vam vozniško dovoljenje odvzeli le začasno. V nekaj dneh boste od sodišča tudi prejeli sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Ta začasni odvzem vozniškega dovoljenja traja ves čas trajanja postopka o prekršku (v povprečju 2-3 mesece).

Če se želite v tem času voziti, lahko na sodišče vložite Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Predlogu morate priložiti zdravniško potrdilo o kontrolnem zdravniškem pregledu. Na podlagi Predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, vam bo sodišče vozniško dovoljenje vrnilo za čas trajanja postopka (in vi se boste lahko naslednje 2-3 mesece mirno vozili).

Če bo sodišče spoznalo, da ste storili prekršek vožnje pod vplivom alkohola, vam bo izreklo 18 kazenskih točk in globo v višini 1.200 EUR.  Kljub temu, da vam je sodišče izreklo 18 kazenskih točk, pa to še ni trajni odvzem izpita. Šele čez nekaj tednov boste od sodišča prejeli nov sklep, s katerim vam bo vozniško dovoljenje odvzeto. Sedaj pa lahko vložite Predlog za zadržanje izvršitve odvzema vozniškega dovoljenja (t.i. pogojni odvzem).

Ker bo od storitve prekrška do dejanskega odvzema vozniškega dovoljenja preteklo nekaj mesecev, je smotrno, da: