Inštrukcije, prevajanje in lektoriranje kot osebno dopolnilno delo

Nudite inštrukcije ali lektorirate diplomske oziroma magistrske naloge ali kakšne druge tekste? Ali morda občasno nudite storitve prevajanja?

POZOR! Tudi te storitve se štejejo za osebno dopolnilno delo, ki ga je potrebno prijaviti. Če osebnega dopolnilnega dela ne priglasite, si lahko po nepotrebnem prislužite globo v višini 7.000 EUR.

Osebno dopolnilno delo morate priglasiti na AJPES-u ali upravni enoti. Ob priglasitvi vam bodo dodelili zaporedno številko ter javno objavili vaše osnovne podatke in podatke o vaši dejavnosti na njihovi spletni strani.

Ker informacije o storitvah inštruiranja, prevajanja in lektoriranja hitro zaokrožijo od ust do ust, je priglasitev smotrno izvesti čimprej. Seznami priglašenih del so namreč javni in obstaja precejšnja verjetnost, da ta informacija pride tudi do finančne uprave (bivši DURS). Poleg tega pa morajo naročniki inštruiranja, prevajanja in lektoriranja pridobiti vrednotnico na vaše ime, kar še poveča tveganje, da vas ujamejo pri izvajanju dela na črno. Nepriglašeno osebno dopolnilno delo se namreč šteje za delo na črno, za kar so predvidene visoke globe.

Javna objava izvajalcev osebnega dopolnilnega dela pa nima le negativnih posledic, ampak vam lahko prinese tudi koristi. Objava vaše dejavnosti je v bistvu tudi brezplačna reklama in vam lahko prinese kar nekaj novih strank.

Če potrebujete več informacij in dodatna navodila glede obveznih mesečnih in polletnih poročanj, nas kontaktirajte.