E-izobraževanje- Odpoved iz razloga nesposobnosti (z vzorci)

60,88 

Odpoved iz razloga nesposobnosti je nekoliko bolj zapletena od odpovedi iz poslovnega razloga, a vendar jo lahko podjetja izvedejo sama, če strogo sledijo zahtevam Zakona o delovnih razmerjih – 1.

Zelo pomembno je, da je celoten postopek izpeljan natančno, brez postopkovnih napak in da so razlogi dobro objektivno utemeljeni. V primeru napak v samem postopku odpovedi se namreč kaj hitro zgodi, da Delovno sodišče ugotovi nezakonitost odpovedi (zaradi postopkovnih napak ali ker delodajalec ne zna pravilno dokazati razloga) in mora zato delodajalec ponovno zaposliti delavca in plačati tudi stroške postopka.

E-izobraževanje obsega:

–  navodila kako pravilno in natančo izvesti postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi;

–  navodila kako pravilno izračunati odpravnino in odpovedne roke;

–  sodno prakso vezano na odpoved iz poslovnega razloga in

–  vse potrebne vzorce za izvedbo postopka.

Naročite E-izobraževanje še danes in se izognite tveganju napak, ki so lahko precej drage.

Ni na zalogi

Opis

Razlog nesposobnosti obsega:

–   nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, ter
–   neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.