Letter of confidentiality (izjava o varovanju poslovnih skrivnosti) – vzorec

36,60 

Vzorec dvojezične izjave s katero se dogovori, katere informacije se štejejo za zaupne oziroma za poslovno skrivnost ter način varovanja poslovne skrivnosti.

Taka izjava je namenjena za primere, ko le ena stranka drugi razkriva poslovne skrivnosti (npr. pri svetovanju, prodaji itd.). Če gre za zvajemen prenos poslovnih skrivnosti, pa je bolj primerna Pogodba o varovanju poslovnih skrivnosti (t.i. NDA), ki ga najdete v rubriki “pogodbe v angleškem jeziku”.

Če potrebujete dvojezično izjavo o varovanju poslovne skrivnosti, jo naročite.

Opis

PREDOGLED DELA IZJAVE (CELOTEN TEKST JE DOSTOPEN LE NAROČNIKOM VZORCA!):

LETTER OF CONFIDENTIALITY ____________________________________________

(first and last name or company name, address)

 

(hereinafter »______________«)

 

with signing of this letter we declare that all information obtained by the company ______________,

 

will be kept as confidential and used with the intention to prepare a proposal for ____________ or for implementation of the contracted services.

 

With this declaration ___________ (name or company) and its Representatives that have obtained or…….

 

IZJAVA O VAROVANJU POSLOVNIH SKRIVNOSTI

______________________________________________

(ime in priimek ali firma, naslov, kraj)

(v nadaljevanju »______________«)

s podpisom te izjave izjavljamo, da bomo vse informacije, pridobljene od družbe ________________________,

varovali kot poslovno skrivnost in jih uporabili z namenom priprave ponudbe za __________ oz. izvajanje pogodbeno dogovorjenih storitev.

 
S to izjavo se ___________ (ime ali firma dajalca izjave) ter njegovi pooblaščenci, ki so ali bi lahko……

 

CELOTEN TEKST JE DOSTOPEN LE NAROČNIKOM VZORCA!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.