Odpoved iz razloga NESPOSOBNOSTI – opomnik in navodila

30,50 

Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti je nekoliko bolj zapleten kot postopek odpovedi iz poslovnega razloga.

Pred samo odpovedjo je delavca potrebno pisno seznaniti z očitanim razlogom nesposobnosti in mu omogočiti zagovor.

Zelo pomembno je, da je celoten postopek izpeljan natančno, brez postopkovnih napak in da so razlogi dobro objektivno utemeljeni. V primeru napak v samem postopku odpovedi se namreč kaj hitro zgodi, da Delovno sodišče ugotovi nezakonitost odpovedi (zaradi postopkovnih napak ali ker delodajalec ne zna pravilno dokazati razloga) in mora zato delodajalec ponovno zaposliti delavca in plačati tudi stroške postopka.

Če želite postopek izpeljati sami, vam svetujemo, da naročite spodnji opomnik z navodili in sodno prakso, ki vam bo olajšalo izvedbo postopka.

Kategorija:

Opis

Zakon o delovnih razmerjih in ostala spremljajoča zakonodaja delodajalcem nalaga vrsto opravil, ki jih morajo izvesti ob odpovedi pogodb o zaposlitvi. Ker ta opravila ne vplivajo na končni rezultat, je potrebna ustrezna previdnost.

Ta opomnik vam bo pomagal pri izvedbi postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, še zlasti pa pomagal, da se izognete rizikom visokih glob in rizikom nekaterih delovnih sporov.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.