Oporoka – vzorec

30,50 

Če želite sestaviti oporoko in z njo preprečiti nesoglasja in prepire po vaši smrti, smo za vas pripravili vzorec oporoke z navodili za uporabo. Vzorec vsebuje:

– določila o razdelitvi premoženja,

– določila o morebitnih volilih,

– določilo o razdedinjenju (če želite kakega dediča razdediniti) in

– določila o morebitnem skrbniku zapuščine (kdo bo upravljal s premoženjem do zaključenega dedovanja).

Ker se lahko zapuščinske zadeve zelo zapletejo, vam svetujemo, da že za časa življenja poskrbite, da do zapletov ne bo prišlo. Naročite vzorec oporoke z navodili glede sestave, morebitnega razdedinjenja ter shranjevanja oporoke.

Ni na zalogi

Opis

Oporoko lahko napravi vsak, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil petnajst let. Izguba sposobnosti za razsojanje, ki nastopi potem, ko je oporoka napravljena, ne vpliva na njeno veljavnost.

Veljavna je tista oporoka, ki je napravljena v obliki, kakor jo določa zakon, in ob pogojih, ki jih določa zakon.

Vzorec oporoke vsebuje več opcijskih določil kot npr: volila, razdedinjenje, itd. Če vam ta določila ne pridejo v poštev, jih enostavno zbrišete.

Glede oblike lahko izbirate med lastnoročno oporoko in pisno oporoko pred pričami. Obstajajo tudi druge vrste oporoke (npr. sodna, notarska), vendar v praksi niso pogosto uporabljene in niso predmet vzorcev. Vzorcu so dodana navodila glede sestave lastnoročne oporoke ali oporoke pred pričami.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.