Pogodba o poslovodenju – vzorec

Kontakt Zaradi letnega dopusta je spletna trgovina zaprta do 14.7.2024. Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: info@vzorci-pogodb.com. Na vaše sporočilo bomo odgovorili takoj ko bo mogoče.
Pravna hiša IURIS

30,50 

S pogodbo o poslovodenju družba in poslovodja (npr. direktor) uredita medsebojne pravice in obveznosti. Praviloma je pogodba odplačna (dogovorjena nagrada/honorar).

S pogodbo o poslovodenju se ne sklene delovno razmerje.

Svetujemo, da naročite vzorec pogodbe o poslovodenju in se tako izognite davčnim in pravnim tveganjem.

Opis

Pogodba o poslovodenju je pogodba gospodarskega in civilnega prava, s katero poslovodja (npr. direktor) in družba uredita medsebojne pravice in obveznosti.

Z njo se ne sklene delovno razmerje. Če poslovodja želi imeti sklenjeno redno delovno razmerje, mora skleniti Pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo (oz. t.i. “individualno pogodbo o zaposlitvi”).

POZOR: V skladu z ZPIZ-2 se obvezno se zavarujejo tudi družbeniki gospodarskih družb, ki so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi. Družbeniki se zavarujejo za polni zavarovalni čas (oziroma razliko do polnega časa, če so za skrajšan čas zavarovani po drugi podlagi).

PAZITE NA OBDAVČITEV! Glede obdavčitve se posvetujte z vašim računovodstvom. Pojasnila FURS glede obdavčitve.

POZOR GLEDE DELA NA ČRNO: aktualna pojasnila si lahko preberete na: https://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/nadzor_nad_delom_in_zaposlovanjem_na_crno/

This entry was posted in . Bookmark the permalink.