Pogodba o poslovodenju – vzorec

30,50 

S pogodbo o poslovodenju družba in poslovodja (npr. direktor) uredita medsebojne pravice in obveznosti. Pogodba je lahko odplačna (dogovorjena nagrada/honorar) ali neodplačna.

S pogodbo o poslovodenju se ne sklene delovno razmerje.

Če ima poslovodja plačane prispevke na drugi osnovi (npr. iz zaposlitve v drugem podjetju), zanj ni potrebno plačevati prispevkov.

Svetujemo, da naročite vzorec pogodbe o poslovodenju in se tako izognite davčnim in pravnim tveganjem.

Opis

Pogodba o poslovodenju je pogodba gospodarskega in civilnega prava, s katero poslovodja (npr. direktor) in družba uredita medsebojne pravice in obveznosti.

Z njo se ne sklene delovno razmerje. Če poslovodja želi imeti sklenjeno redno delovno razmerje, mora skleniti Pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo (oz. t.i. “individualno pogodbo o zaposlitvi”).

POZOR: V skladu z ZPIZ-2 se obvezno se zavarujejo tudi družbeniki gospodarskih družb, ki so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi. Družbeniki se zavarujejo za polni zavarovalni čas (oziroma razliko do polnega časa, če so za skrajšan čas zavarovani po drugi podlagi). Podlaga za zavarovanje je 040, če izpolnjujejo pogoje, pa tudi

This entry was posted in . Bookmark the permalink.