Pogodba o prokuri – vzorec

30,50 

S pogodbo o prokuri se prokurist in družba dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih ter omejitvah prokurista, višini honorarja in pravici do plačil stroškov, itd.

Če ste v družbi imenovali prokurista ali ste bili vi imenovani za prokurista, vam svetujemo da nemudoma naročite vzorec Pogodbe o prokuri in tako dogovorite medsebojne pravice in obveznosti.

Opis

S pogodbo o prokuri se družba (kot naročnik storitev) in prokurist (kot mandatar) dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih, še zlasti o:

–   nalogah, ki jih mora/sme prokurist opravljati,
–   morebitnih omejitvah,
–   trajanu funkcije in načinih ter razlogih za prenehanje funkcije ter
–   honorarju in povračilih stroškov.

PAZITE NA OBDAVČITEV! Glede obdavčitve se posvetujte z vašim računovodstvom. Svetujemo, da pred izplačilom stroškov/honorarjev dobro proučite davčno obravnavo takih plačil ali pa se posvetujete s svojim računovodjem. Pojasnila FURS glede obdavčitve.

Prav tako bodite pozorni, da ne boste opravljali dela na črno. Prokura je namreč poslovno pooblastilo in praviloma ne obsega operativnega opravljanja dejavnosti (npr.: montaže na terenu, komercialnih opravil), ampak večinoma le predstavljanje družbe, zastopanje družbe itd.

POZOR GLEDE DELA NA ČRNO: aktualna pojasnila si lahko preberete na: https://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/nadzor_nad_delom_in_zaposlovanjem_na_crno/

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
3 comments to “Pogodba o prokuri – vzorec”
  1. Zelo ste nam pomagali z vašimi hitrimi nasveti in zelo dobrimi vzorci pri racionalizaciji našega poslovodenja. Smo majhno podjetje in birokracija nas včasih prav duši. Ko bomo potrebovali pravni nasvet ali vzorec za kakšno pogodbo se bomo prav gotovo obrnili na vas.

  2. Prejšnji teden smo imeli inšpekcijo – nadzor nad delom na črno. Še dobro, da smo pri vas naročili pogodbo o prokuri in ostale pogodbe, saj so za vsako osebo želeli videti pogodbo in podlago za izplačila. Na srečo niso imeli pripomb 🙂

    • Nas veseli, da inšpekcija ni bila “boleča”. Preglejte še naše ponudbe internih aktov, da vas kaka druga inšpekcija ne preseneti.

Comments are closed.