Pogodba o zastopanju in prodaji – vzorec

30,50 

S pogodbo o (trgovskem) zastopanju in prodaji se zastopnik zaveže, da:

  • –     bo poskušal najti osebe, ki se bodo z njim pogajale za sklenitev posla (prodaje, najema, naročila storitev…odvisno od predmeta pogodbe o zastopanju),
  • –     se bo pogajal s potencialnimi kupci,
  • –     sklepal pogodbe s kupci v imenu in na račun naročitelja in
  • –     posredoval med kupci in  naročiteljem v zvezi z reklamacijami in uveljavljanjem garancije.

Bistvo pogodbe o zastopanju je, da zastopnik ponuja blago ali storitve v imenu in za račun nekoga drugega in za to prizadevanje (delo, storitev…) prejme plačilo.

Če potrebujete vzorec pogodbe o zastopanju in prodaji, ga naročite.

Opis

Skladno z Obligacijskim zakonikom se s pogodbo o (trgovskem) zastopanju se zastopnik zaveže, da bo ves čas skrbel za to, da bodo tretje osebe sklepale pogodbe z njegovim naročiteljem, in da bo v tem smislu posredoval med njimi in naročiteljem, kot tudi, da bo po dobljenem pooblastilu v imenu in na račun naročitelja sklepal z njimi pogodbe, ta pa se zavezuje, da mu bo za vsako pogodbo dal določeno plačilo (provizijo).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.