Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti-vzorec

60,88 

Delavec mora vestno opravljati delo, spoštovati zakonodajo, organizacijo dela in navodila delodajalca. V kolikor delavec svojih obveznosti ne spoštuje, je zoper njega možno začeti disciplinski ali odškodninski postopek.

Če je vaš interes ohraniti red in disciplino na delovnem mestu, s čimer je moč doseči večje poslovne rezultate, vam svetujemo, da naročite in sprejmete Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti.

Opis

V pravilniku sta določena 2 postopka in sicer:

–    disciplinski postopek, če delavec krši zakon ali svoje obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi in

–   postopek uveljavljanja odškodninske odgovornosti, če delavec delodajalcu namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.