Predlog za pogojni odvzem izpita – vzorec

30,50 

Predlog za pogojni odvzem izpita lahko vloži storoilec prekrška, ki je dosegel ali presegel 18 kazenskih točk in mu je sodišče izreklo prenehanje vozniškega dovoljenja.

Če sodišče predlogu za pogojni odvzem odobri, storilcu vozniško dovoljenje vrne, pod pogojem, da:

–   v preizkusni dobi ne stori (ponavlja) večjega prekrška/ov in
–   hkrati izpolni obveznosti, ki mu jih je sodišče naložilo.

Če ste prejeli sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja vam svetujemo, da se nemudoma naročite na kontrolni zdravniški pregled in pri nas naročite Predlog za pogojni odvzem.

Opis

Predlog za pogojni odvzem izpita oz. predlog za zadržanje izvršitve odvzema vozniškega dovoljenja lahko vloži storilec prekrška, ki je z enim ali več prekrški dosegel ali presegel 18 kazenskih točk.

V primeru pogojnega odvzema izpita/vozniškega dovoljenja vam sodišče odloži odvzem izpita/vozniškega dovoljena in določi preizkusno dobo ter vaše obveznosti (edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice ali program zdravljenja odvisnosti).

Ves čas trajanja preizkusne dobe ali do storitve večjega prekrška obdržite veljavno vozniško dovoljenje. Vendar pa morate paziti, da prekrškov ne ponavljate, saj lahko sodišče prekliče pogojno kazen.

Če voznik  ne stori nobenega večjega prekrška in izpolni vse naložene obveznosti, se mu izpit ne odvzame, kazenske točke pa se mu izbrišejo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.