Interni akti za preprečevanje pranja denarja (komplet vzorcev do 3 zaposleni delavci)

150,00 

Zakon o preprečevanju pranja denarja zavezancem nalaga sprejetje internih aktov in jih zavezuje k rednemu izvajanju aktivnosti. Kdo so zavezanci, si lahko preberete spodaj.

Obveznosti zavezancev, ki imajo do vključno tri (3) zaposlene, so nekoliko poenostavljene, vendar pa morajo tudi ti sprejeti interne akte in se redno izobraževati na temo preprečevanja pranja denarja.

Komplet vzorcev internih aktov zajema naslednje dokumente:

  • –    Analizo tveganja
  • – Pravilnik o  postopkih pregleda stranke in notranjih kontrolah,
  • –    Seznam indikatorjev,
  • –    Izjava ob pregledu in obrazci za pregled (za vsak posel/poslovno razmerje)
  • –     Program izobraževanja (obvezno mora biti sprejet vsako leto do konca marca) in
  • – Evidenco o dostopu nadzornih organov.

Če dokumentacije še nimate urejene, jo nemudoma naročite in se tako izognite globi v višini 120.000 EUR. V opombe navedite vašo dejavnost, da vam pošljemo najustreznejše indikatorje.

Ni na zalogi

Opis

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma določa celo vrsto zavezancev, ki morajo sprejeti interne akte na temo preprečevanja pranja denarja in jih izvajati. Zavezanci so zlasti: banke, hranilnice, zavarovalnice, skladi, BPP, revizijske družbe in samostojni revizorji, prireditelji iger na srečo itd.

Prav tako pa so zavezanci pravne in fizične osebe, ki opravljajo naslednje dejavnosti:

–      računovodske storitve,

–      storitve davčnega svetovanja,

–      podjetniških ali fiduciarnih storitve,

–      prometa nepremičnin,

–      dajanja kreditov oziroma posojil, finančnega zakupa (lizinga),

–      posredovanja pri sklepanju kreditnih in posojilnih poslov,

–      izdajanja garancij in drugih jamstev,

–      upravljanja naložb za tretje osebe in svetovanja v zvezi s tem,

–      zavarovalnega zastopstva in posredništva pri sklepanju pogodb o življenjskem zavarovanju.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
2 comments to “Interni akti za preprečevanje pranja denarja (komplet vzorcev do 3 zaposleni delavci)”
  1. Mene pa zanima če naročim komplet vzorcev, če bomo uspeli z njimi rešiti problem. Žal v podjetju nismo imeli urejenih vseh papirjev, ko nas je obiskala inšpekcija….sedaj pa moramo v kratkem času odpraviti pomanjkljivosti, kajti kazen za nepravilnosti je res velika.

    • Pravijo, da je po toči zvoniti prepozno…..a na srečo ni vedno tako. 🙂 Komplet vsebuje vse potrebne vzorce, ki jih zavezanec za preprečevanje pranja denarja potrebuje. Poleg internih aktov vsebuje tudi obrazce za pregled strank. Če boste sprejeli interne akte in dosledno izvajali preglede, se boste globi izognili. Za dodatna pojasnila pa smo vam na voljo po e-pošti: info@vzorci-pogodb.com

Comments are closed.