Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi – vzorec

30,50 

Pogodba o zaposlitvi lahko preneha veljati tudi s pisnim sporazumom med strankama. Vsebino in obliko sporazuma določa ZDR-1. Če sporazum ni sklenjen v pisni obliki, je neveljaven.

V sporazumu stranki dogovorita:

–   dolžino odpovednega roka oz. dan na katerega pogodba preneha,

–   višino odpravnine in morebitnih drugih plačil ter

–   uredita vse odprte zadeve.

Obvezno pisno obliko in sestavine določa ZDR-1.

Če potrebujete vzorec sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, ga naročite pri nas.

Opis

Vzorec sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa zakon.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.