Kako sprejeti interne akte

Postopek sprejema internih aktov je odvisen od velikosti podjetja in od dejstva, ali je pri delodajalcu organiziran sindikat.

Če pri delodajalcu ni organiziranega ne sindikata, sveta delavcev in delavskega zaupnika, je sprejem akta precej preprost. Delodajalec določi (sestavi) vsebino internega akta in o vsebini predloga splošnega internega akta pred sprejemom akta obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način. Kaj je »pri delodajalcu običajen način« je odvisno od vsakega delodajalca posebej, ponavadi pa zadošča objava predloga na oglasni deski ali da da delodajalec predlog internega akta na razpolago na dostopnem mestu, na katerem se lahko delavci brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino. Če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, se s splošnim aktom delodajalca lahko določijo pravice, ki se lahko urejajo v kolektivnih pogodbah, če so za delavca ugodnejše, kot jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca.

V primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat, pa mora delodajalec predloge splošnih aktov, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku osmih dni. Na mnenje sindikata delodajalec ni vezan, pa vendar mora to mnenje obravnavati in se do njega opredeliti še pred sprejemom splošnih aktov. Če sindikat ne posreduje svojega mnenja v roku, to ni ovira za sprejem internega akta.

Predlog splošnega akta iz prejšnjega odstavka mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku. Svet delavcev oziroma delavski zaupnik mora podati mnenje v roku osmih dni, delodajalec pa mora pred sprejemom splošnega akta posredovano mnenje obravnavati in se do njega opredeliti.

Delodajalec mora omogočiti pri njem zaposlenim delavcem in delavcem, napotenim s strani delodajalca za zagotavljanje dela, da se seznanijo z vsemi veljavnimi splošnimi akti. V ta namen morajo biti splošni akti delodajalca vedno na razpolago na dostopnem mestu, na katerem se lahko delavci brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino.

Če potrebujete pomoč pri sprejemu internih aktov, nas kontaktirajte preko e-pošte: info@vzorci-pogodb.com ali na gsm 040 326 352. Naši pravni strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali pri sestavi internih aktov in vam svetovali katere akte potrebujete.