Letni dopust – odmera in obvestilo

Vsakemu delavcu pripadajo štirje tedni letnega dopusta in dodatni dnevi dopusta določeni z zakonom, Pravilnikom o dopustu in panožno kolektivno pogodbo.

Ker je zakon precej skop, kar se tiče določil o trajanju, odmeri in izrabi dopusta, je smotrno, da delodajalci, ki nimajo panožne kolektivne pogodbe, sprejmejo Pravilnik o dopustu in drugih odsotnostih z dela, s katerim določijo trajanje rednega dopusta, postopke določanja in načine koriščenja dopusta ter pravila za odobritev izrednega dopusta.

Ne pozabite!

Delodajalec mora vsako leto vsakemu delavcu odmeriti letni dopust in delavca najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.  Delavca lahko obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, če:

  • delodajalec zagotavlja elektronski naslov (privatni npr.: gmail naslov ne velja) in
  • nalaga njegovo uporabo.

Pozabljivost vas lahko drago stane

Če do 31.3. tekočega leta delavca ne obvestite o odmeri letnega dopusta, vas lahko inšpektor kaznuje z globo od 750 do 2.000 eurov, globo do 800 eurov pa dobi tudi odgovorna oseba/direktor.

Še dražje pa so napake, če delavcu ne zagotovite pravice do dopusta oz. mu dopust ne odmerite pravilno. V tem primeru vas inšpektor za delo lahko oglobi z globo od 1.500 do 4.000 eurov (in dodatno 1.000 eurov globe za odgovorno osebo/direktorja).

Če tega področja še nimate urejenega, vam svetujemo, da naročite:

Pravilnik o letnem dopustu in drugih odsotnostih z dela

ali

Obvestilo o odmeri dopusta – vzorec