Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi je več, postopki pa so odvisni od tega, ali pogodba o zaposlitvi preneha:

  • po volji delavca,
  • po volji delodajalca,
  • sporazumno,
  • zaradi izteka časa ali
  • na podlagi odločbe državnega organa.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko redna ali izredna. Vsaka odpoved ima svoje značilnosti, zato bomo v prihodnjih prispevkih predstavili razloge, postopke in sodno prakso za vsak zakonski razlog posebej.

Kadar pogodbo odpoveduje delavec, mu ni potrebno navesti razlogov, mora pa upoštevati odpovedni rok, če se z delodajalcem ne dogovorita drugače. V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok:

  • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
  • od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot 60 dni.

Kadar pogodbo odpoveduje delodajalec, mora obvezno obstajati odpovedni razlog (zakonsko določen) in stranki morata upoštevati odpovedne roke.

Če potrebujete vzorce za odpoved pogodbe o zaposlitvi, jih lahko naročite pri nas: