Pogodba o poslovodenju ali pogodba o zaposlitvi

Družbeniki (lastniki) enoosebnih družb, ki so hkrati poslovodje morajo z družbo obvezno skleniti pogodbo, pri tem pa lahko izbirajo med dvema možnostma in sicer:

  • pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo ali
  • pogodbo o polovodenju.

Katero pogodbo izbrati

Marsikateri družbenik se sprašuje kaj je bolje izbrati – pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o poslovodenju? Žal na to vprašanje ni splošnega odgovora, ampak je odvisno kaj želite in kdo plačuje (bo plačeval) prispevke. Da se boste lažje odločili, vam v nadaljevanju navajamo značilnosti in tipične namene uporabe.

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo (t.i. individualna pogodba)

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo je delovno pravna pogodba s katero poslovodna oseba (direktor) sklene delovno razmerje in se vključi v obvezna zavarovanja za socialno varnost kot vsak drug delavec (podlaga 01). Prispevki in davki se plačujejo od dejansko izplačane plače.

Pogodbo o zaposlitvi lahko sklenejo tako poslovodje, ki so ali niso lastniki družbe, vendar le, če niso “zaposleni” kje drugje.

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo ima nekaj prednosti pred pogodbo o poslovodenju in sicer:

  • davki in prispevki se plačujejo od izplačane plače, ki je stvar dogovora med strankami. Najnižja osnova za prispevke je minimalna plača;
  • delovno pravno varstvo itd.
Pogodba o poslovodenju

Druga možnost pa je pogodba o poslovodenju. To ni delovnopravna pogodba, ampak pogodba civilnega prava. Najbolj pogosto se uporablja v primeru, ko:

  • je poslovodja že zaposlen pri drugem delodajalcu, ki zanj plačuje prispevke ali
  • v primeru ko je družbenik hkrati poslovodja.

Davčna obravnava je odvisna od tega, ali je poslovodja že zavarovan (so plačani prispevki) kje drugje ali ne. Če prispevki niso plačani, potem jih mora plačevati iz pogodbe o poslovodenju. Najnižja osnova za plačilo prospevkov v letu 2015 je 65% povprečne plače v Republiki Sloveniji; % se bo postopno zviševal do 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Če pa je poslovodja že zavarovan na drugi podlagi, pa plačuje nižje prispevke, predvsem vezane na poškodbe pri delu in invalidnost. Bolj podrobno si preberite v naših ostalih prispevkih (Pogodba o poslovodenju – zakaj jo izbrati).

Tudi ta pogodba ima prednosti in sicer bolj ugodno davčno obravnavo izplačil kot ostale civilne pogodbe. Vendar je zelo pomembno, da je pogodba o poslovodenju pravilno sestavljena, da bodo izplačila stroškov dejansko neobdavčena.

Potrebujete vzorec?

Če potrebujete vzorec pogodbe, ga naročite tukaj: