Interni akti

Administracija vezana na zaposlovanje je precej obsežna in zahtevna. Poleg zaposlitvenega postopka (objava delovnega mesta, objava potrebe po delavcu, prijava v zavarovanje itd) in sklenitve pogodbe o zaposlitvi zakonodaja nalaga delodajalcu še celo kopico druge administracije, ki mora biti vodena in zagotavljana ves čas delovnega razmerja.

Urejena personalna mapa delavca (poleg pogodbe o zaposlitvi mora vsebovati tudi potrdila o vročitvi pogodbe, potrdilo o vročitvi kopije M1, obvestilo o dopustu itd) vam lahko prihrani več 10.000 EUR, saj se boste na ta način izognili:

  • kaznim v primeru delovnih inšpekcij,
  • davčnim zapletom in kaznim v primeru davčnih kontrol in
  • dragim delovnim sporom v primeru zapleta ob odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Poleg administracije, vezane na vsakega posameznega delavca, pa mora delodajalec sprejeti tudi interne akte oziroma lastna pravila. Katera pravila / interne akte mora delodajalec sprejeti je odvisno od velikosti delodajalca in dejavnosti, ki jo opravlja, vezani pa so zlasti na področja:

  • sistemizacije delovnih mest in pogojev za opravljanje del
  • varnosti pri delu, preprečevanje mobinga ter kontroli alkoholiziranosti na delovnem mestu
  • preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
  • varstvo osebnih podatkov ter
  • evidence s področja socialne varnosti.

Smotrno pa je imeti tudi Pravilnik o delovnih razmerjih, Pravilnik o povračilu stroškov, Pravilnik o letnem dopustu itd, saj z njimi bistveno zmanjšate davčne zaplete in zaplete v primeru odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Vse te interne akte lahko naročite pri nas!

PAZITE! Kazni, če nimate urejenih internih aktov, so visoke in z lahkoto presežejo 100.000 EUR!

One Comment

Dodaj odgovor