Interni akti

Administracija vezana na zaposlovanje je precej obsežna in zahtevna. Poleg zaposlitvenega postopka (objava delovnega mesta, objava potrebe po delavcu, prijava v zavarovanje itd) in sklenitve pogodbe o zaposlitvi zakonodaja nalaga delodajalcu še celo kopico druge administracije, ki mora biti vodena in zagotavljana ves čas delovnega razmerja.

Urejena personalna mapa delavca (poleg pogodbe o zaposlitvi mora vsebovati tudi potrdila o vročitvi pogodbe, potrdilo o vročitvi kopije M1, obvestilo o dopustu itd) vam lahko prihrani več 10.000 EUR, saj se boste na ta način izognili:

  • kaznim v primeru delovnih inšpekcij,
  • davčnim zapletom in kaznim v primeru davčnih kontrol in
  • dragim delovnim sporom v primeru zapleta ob odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Poleg administracije, vezane na vsakega posameznega delavca, pa mora delodajalec sprejeti tudi interne akte oziroma lastna pravila. Katera pravila / interne akte mora delodajalec sprejeti je odvisno od velikosti delodajalca in dejavnosti, ki jo opravlja, vezani pa so zlasti na področja:

  • sistemizacije delovnih mest in pogojev za opravljanje del
  • varnosti pri delu, preprečevanje mobinga ter kontroli alkoholiziranosti na delovnem mestu
  • preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
  • varstvo osebnih podatkov ter
  • evidence s področja socialne varnosti.

Smotrno pa je imeti tudi Pravilnik o delovnih razmerjih, Pravilnik o povračilu stroškov, Pravilnik o letnem dopustu itd, saj z njimi bistveno zmanjšate davčne zaplete in zaplete v primeru odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Vse te interne akte lahko naročite pri nas!

PAZITE! Kazni, če nimate urejenih internih aktov, so visoke in z lahkoto presežejo 100.000 EUR!

One comment to “Interni akti”
  1. Ob ustanovitvi firme smo potrebovali vse interne akte, ki smo jih naročili pri Pravni hiši Iuris. Cena je bila ugodna in storitev hitra, zato smo zelo zadovoljni.

Comments are closed.