Pravilnik o delovnih razmerjih

Delodajalci določajo organizacijo dela ter obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti s Sistemizacijo delovnih mest in Pravilnikom o delovnih razmerjih.

Pred sprejemom mora delodajalec splošne akte posredovati v mnenje sindikatu pri delodajalcu, če obstaja ali svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku.

Delodajalci niso dolžni preverjati, ali so se delavci dejansko seznanili z internimi akti, mora pa jim omogočiti, da se z njimi seznanijo. Splošni akti delodajalca morajo biti vedno na razpolago na dostopnem mestu, na katerem se lahko delavci brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino.

Kljub temu, da za manjše delodajalce niso obvezni vsi splošni akti, pa vseeno svetujemo, da si jih tudi manjši delodajalci uredijo, saj bistveno olajšajo reševanje marsikaterega zapleta in preprečijo nepotrebne delovne spore. Že en delovni spor je namreč bistveno dražji kot sestava splošnih aktov, zato investicija vsekakor ni zgrešena.

Če potrebujete pomoč, nas kontaktirajte za ponudbo.