Preprečevanje pranja denarja

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja nalaga zavezancem celo kopico obveznosti in za kršitve predpisuje izjemno visoke kazni. Kazen vas lahko doleti že s tem, da nimate sestavljenega internega akta oz Pravilnika za preprečevanje pranja denarja.

KAJ MORATE NAREDITI

Zavezanci morajo obvezno pripraviti seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij in sestaviti Pravilnik za preprečevanje pranja denarja.

Pred vsako transakcijo ali sklepanjem poslovnega razmerja pa morajo tudi:

 • izvesti pregled stranke in sporočati zahtevane podatke in posredovanje dokumentov Uradu za preprečevanje pranja denarja;
 • imenovati pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca;
 • skrbeti za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev ter
 • izvajati druge naloge in obveznosti po določbah ZPPDFT.

Zavezanci MORAJO pripraviti program letnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma najpozneje do konca marca za tekoče leto.

Postopki in administriranje so lahko precej preprosti, če so vaši interni akti in obrazci sestavljeni pravilno, zato vam svetujemo, da si to uredite kvalitetno, saj boste kasneje prihranili precej časa.

KDO JE ZAVEZANEC

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo:

 • računovodske storitve, storitve davčnega svetovanja,
 • podjetniške ali fiduciarne storitve,
 • upravljanje naložb za tretje osebe in svetovanja v zvezi s tem,
 • zavarovalno zastopstva in posredništvo pri sklepanju pogodb o življenjskem zavarovanju,
 • promet plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz njih, trgovanja z umetninami,
 • promet nepremičnin,
 • dajanja kreditov oziroma posojil,
 • in podjetja, ki opravljajo podobne storitve.

GLOBE ZA KRŠITVE

Globe za kršitve zakona so zelo visoke in sicer od 12.000 EUR do 120.000 EUR. V kolikor do konca marca ne pripravite programa izobraževanja ali pa niste pravočasno javili pooblaščenca, pa znaša globa od 3.000 EUR do 30.000 EUR!

ZA VSE PREKRŠKE PA SE POLEG PODJETJA KAZNUJE TUDI DIREKTOR!

OBVEZNO NAS KONTAKTIRAJTE

V kolikor opravljate dejavnost navedeno v rubriki »zavezanec« in še nimate pripravljenega seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij in še nimate pripravljenega programa strokovnega usposabljanja za tekoče leto ali izvedenega izobraževanja, nas kontaktirajte, da vam sestavimo ponudbo.