Odpoved delovnega razmerja

Zakon o delovnih razmerjih določa več načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi, za delodajalce pa sta zlasti pomembna sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi in odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Ne glede na to, ali gre za sporazumno prenehanje delovnega razmerja ali odpoved, mora biti prenehanje pogodbe izraženo pisno in vročeno nasprotni stranki. Ustne odpovedi naša zakonodaja ne pozna.

Sporazumno prenehanje (odpoved) delovnega razmerja

Da je sporazumna odpoved delovnega razmerja veljavna, mora biti sporazum:

  • v pisni obliki in
  • mora vsebovati pisno obvestiti o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Pogodbo o zaposlitvi lahko odpovesta obe pogodbeni stranki in sicer redno ali izredno. Razlika med njima je v odpovednem roku, postopku, razlogih za odpoved in v pravicah delavca.

Glede na to, da so posledice napak v postopku lahko precej drage, vam svetujemo, da se še pred samo odpovedjo posvetujete s pravnimi strokovnjaki ali pa vsaj naročite vzorce odpovedi in opomnike v naši spletni trgovini.