Zaposlovanje in druge pogodbe

Delavce se lahko angažira na osnovi različnih pogodb in pravnih osnov. Najbolj tipična je pogodba o zaposlitvi. Pri nas poznamo 3 splošne oblike pogodb o zaposlitvi in sicer:

Oblika pogodbe o zaposlitvi in klavzul, ki jih pogodba vsebuje (poskusno delo, konkurenčna klavzula ipd) je odvisna od potreb v vsakem konkretnem primeru.  Žal se delodajalci preredko zavedajo, da je napačna izbira klavzul lahko precej draga. Zlasti manjši delodajalci v pogodbo pogosto vključijo klavzule, ki so jim zgolj v navidezno korist, ob odpovedi pogodbe pa jih precej stanejo.

Poslovodne osebe imajo lahko sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali pa:

Razlika med slednjimi in pogodbo o zaposlitvi je zlasti v davčni obravnavi ter možnosti odpovedi.  Zakon o delovnih razmerjih dopušča, da se v pogodbi o zaposlitvi prosto dogovori o plači, odpovedi itd, pa vendar sta pogodbi o poslovodenju in prokuri bistveno bolj fleksibilni.

Vendar pa pogodba o zaposlitvi in pogodbi o poslovodenju in prokuri niso edine oblike s katerimi pridobimo delovno silo. V kolikor potrebujete le začasne storitve, lahko sklenete tudi:

  • avtorsko pogodbo
  • podjemno pogodbo
  • mandatno pogodbo
  • pogodbo o svetovanju, zastopanju ipd (kombinacija podjemne in mandatne pogodbe).

Vse te pogodbe lahko sklenete tako s posameznikom kot tudi podjetjem, pogodbo o poslovodenju in pogodbo o zaposlitvi pa le s posamezniki.

Izbira pogodbe je odvisna od vaših potreb, želj in zakonskih okvirov.  V kolikor želite optimirati poslovanje, vam lahko pri tem pomagamo. Nudimo:

  • pregled poslovanja in svetovanje o izbiri oblike pogodbe
  • sestavo pogodb
  • vzorce pogodb
  • celovito upravljanje z delovno silo (vodenje vseh potrebnih postopkov vezanih na zaposlitev in odpovedi).

Za več informacij in sestavo ponudbe nas kontaktirajte na info@vzorci-pogodb.com ali info@pravninasveti.eu