Varovanje poslovne skrivnosti – NDA (pojasnilo in vzorci)

V poslovnem sodelovanju je zelo pomembno, da zavarujete vase poslovne skrivnosti, znanje in informacije, ki vam dajejo konkurenčno prednost. Varovanje poslovnih skrivnosti je pomembno tako za storitvena, proizvodna kot tudi trgovska podjetja. Vsaka dejavnost ima svoje specifike, znanja in poslovna veze, ki jih je potrebno varovati kot poslovna skrivnost. Ker je v poslu potrebno informacije in poslovna skrivnosti deliti s poslovnimi partnerji, je zelo pomembno, da z le-temi sklenete Non disclosure agreement (tako imenovan NDA) ali po slovensko Sporazum o varovanju poslovnih skrivnosti.

NDA oziroma sporazum o varovanju poslovna skrivnosti je lahko:

  • dvostranski (ali večstranski) dogovor med vsemi poslovnimi partnerji. Tak način varovanja poslovnih skrivnosti pride v poštev, če si poslovna partnerja vzajemno delita poslovna skrivnosti. Takšna situacija je na primer poslovna sodelovanje med proizvajalcem in distributerjem/uvoznikom. Obe stranki druga z drugo delita svoje poslovna skrivnosti (o produktih, o kupcih, o raziskavah trga itd);
  • ali pa kot enostranska Izjava o varovanju poslovne skrivnosti (Letter of confidentiality), ki pa pride v poštev, ko poslovna skrivnosti razkriva le ena stran (npr.: v primeru poslovnega svetovanja, prodaji znaj, vez itd). Ta način urejanja varovanja poslovnih skrivnosti je priporočljiv tudi za zaposlene, ki se dnevno srečujejo z delodajalčevimi poslovnimi skrivnostmi.

Pogosto je zelo pomembno, da sklenete NDA oziroma Sporazum o varovanju poslovnih skrivnosti tudi z lastnimi zaposlenimi. Slednji imajo namreč dostop do vaših poslovnih skrivnosti in morda tudi do poslovnih skrivnosti vaših poslovnih partnerjev (strank). Škoda, ki jo lahko delodajalec utrpi zaradi uhajanja poslovnih skrivnosti je lahko ogromna, zato vedno več delodajalcev sklepa NDA s svojimi zaposlenimi. Določilo o varovanju poslovnih skrivnosti je sicer pogosto vključen v pogodbe o zaposlitvi, a je tak način urejanja preveč pomanjkljiv in ohlapen. Marsikatero IT in svetovalno podjetje se tega že zaveda in ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z delavcem sklene tudi NDA, v katerem jasno in nedvoumno uredi kaj je poslovna skrivnost in kako jo je potrebno varovati.

Če s poslovnimi partnerji in zaposlenimi še nimate sklenjenih NDA-jev ali podpisanih Izjav o varovanju poslovne skrivnosti, lahko vzorce naročite pri nas in se preprosto in poceni zavarujete pred odtekanjem dragocenega znanja in izkušenj. Nudimo vam: