Obveznosti prodajalcev vozil po zakonu o preprečevanju pranja denarja

V zadnjem času je vedno več inšpekcijskih pregledov avtohiš in avtosalonov glede spoštovanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Kazni za kršitve so astronomsko visoke (segajo tudi do 120.000 EUR), zato vam svetujemo, da dokumentacijo čimprej uredite.

Zavezance za »odkrivanje« pranja denarja določa zakon, ki je veliko nalog naložil tudi gospodarstvu. Očitno se javni sektor ne zaveda, da si v gospodarstvu ne moremo privoščiti, da bi odklonili posel, pa četudi sumimo, da sredstva naših strank niso popolnoma zakonito pridobljena. Takšne neživljenjske določbe lahko napiše le nekdo, ki celo življenje prejema plačilo iz proračuna. Žal v podjetništvu brez uspešno zaključenega posla ni plačila, zato so obveznosti po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma neživljenjske in skregane z ekonomsko logiko.

Pa vendar zakon je tak kot je in tudi prodajalcem vozil, ki strankam pomagajo pri urejanju financiranja, nalaga kopico obveznosti. V kolikor prodajalec deluje tudi kot kreditni posrednik, mora:

 • sprejeti Analizo tveganja in postopke, ki jih bo izvajal,
 • sestaviti Indikatorje,
 • uvesti notranje kontrole in imenovati pooblaščenca,
 • pripraviti program izobraževanja ter
 • delavce redno (vsako leto) izobraževati na temo preprečevanja pranja denarja.

Ne glede na to, da kreditni posredniki izvajajo naloge v imenu in za račun kreditnih inštitucij (bank, leasing hiš…), pa tudi sami potrebujejo dokumentacijo. Dokumentacija bank in leasing hiš žal ni dovolj.

Ker je dokumentacija obsežna in precej kompleksna, smo vam pripravili vzorce kompletne dokumentacije z navodili, kako jih implementirati v vaš poslovni sistem. V kolikor se želite preprosto izogniti astronomskim globam, ki z lahkoto presežejo tudi 120.000 EUR, vam svetujemo, da naročite

komplet vzorcev za Preprečevanje pranja denarja – avto hiše

 Za morebitna pojasnila smo vam na voljo po e-pošti: info@vzorci-pogodb.com

Kako sprejeti interne akte

Postopek sprejema internih aktov je odvisen od velikosti podjetja in od dejstva, ali je pri delodajalcu organiziran sindikat.

Če pri delodajalcu ni organiziranega ne sindikata, sveta delavcev in delavskega zaupnika, je sprejem akta precej preprost. Delodajalec določi (sestavi) vsebino internega akta in o vsebini predloga splošnega internega akta pred sprejemom akta obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način. Kaj je »pri delodajalcu običajen način« je odvisno od vsakega delodajalca posebej, ponavadi pa zadošča objava predloga na oglasni deski ali da da delodajalec predlog internega akta na razpolago na dostopnem mestu, na katerem se lahko delavci brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino. Če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, se s splošnim aktom delodajalca lahko določijo pravice, ki se lahko urejajo v kolektivnih pogodbah, če so za delavca ugodnejše, kot jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca.

V primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat, pa mora delodajalec predloge splošnih aktov, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku osmih dni. Na mnenje sindikata delodajalec ni vezan, pa vendar mora to mnenje obravnavati in se do njega opredeliti še pred sprejemom splošnih aktov. Če sindikat ne posreduje svojega mnenja v roku, to ni ovira za sprejem internega akta.

Predlog splošnega akta iz prejšnjega odstavka mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku. Svet delavcev oziroma delavski zaupnik mora podati mnenje v roku osmih dni, delodajalec pa mora pred sprejemom splošnega akta posredovano mnenje obravnavati in se do njega opredeliti.

Delodajalec mora omogočiti pri njem zaposlenim delavcem in delavcem, napotenim s strani delodajalca za zagotavljanje dela, da se seznanijo z vsemi veljavnimi splošnimi akti. V ta namen morajo biti splošni akti delodajalca vedno na razpolago na dostopnem mestu, na katerem se lahko delavci brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino.

Če potrebujete pomoč pri sprejemu internih aktov, nas kontaktirajte preko e-pošte: info@vzorci-pogodb.com ali na gsm 040 326 352. Naši pravni strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali pri sestavi internih aktov in vam svetovali katere akte potrebujete.

Akt o sistemizaciji delovnih mest

Organizacijo dela, delovni čas ter pravice in obveznosti delavcev se v podjetjih določajo z internimi akti. Nekateri interni akti so za delodajalce obvezni (npr. Akt o sistemizaciji delovnih mest, Ukrepi za preprečevanje mobinga oz trpinčanja na delovnem mestu, Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu), še več pa je takih, ki sicer niso obvezni, a zelo olajšajo morebitne spore in nesoglasja in zagotovijo davčno ugodnejšo obravnavo nekaterih izplačil.

Zlasti sistemizacija in opisi delovnih mest so zelo pomembni, saj precej olajšajo kadrovsko načrtovanje, zaposlitvene postopke in morebitna odpuščanja. Prav tako pa vas pomankjanje sistemizacije lahko precej stane, saj so globe zelo visoke. Opisi delovnih mest zajemajo:

 • osnovne pogoje dela,
 • osnovne obveznosti delavca,
 • število potrebnih delavcev za vsako delovno mesto,
 • tarifno skupino oziroma osnovno plačo,
 • pooblastila delavca,
 • potrebno delovno opremo in
 • ostale pogoje vezane na posamezno delovno mesto (morebitne certifikate, obnavljanja licenc, obdobje kontrolnih zdravniških pregledov itd).

 Postopek sprejema splošnih aktov delodajalca je odvisen od tega, ali je pri delodajalcu organiziran sindikat ali ne. Več o postopku sprejema internih aktov bo napisano v eni izmed prihodnjih objav.

Če Akta o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest še nimate, nas kontaktirajte po e-pošti info@vzorci-pogodb.com ali na gsm 040 326 352. Naši pravni strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali pri sestavi internih aktov.

Če pa se želite sestave obveznih internih aktov lotiti sami, vam nudimo vzorce, ki vam bodo v veliko pomoč: