Sistemizacija delovnih mest – vzorec

99,00 

S sistemizacijo delovnih mest se določi organiziranost dela v družbi, oblikovanje delovnih mest,  pogoje za opravljanje del in nalog, zaposlovanje in razporejanje delavcev itd.

Obvezno jo morajo sprejeti vsi delodajalci, ki imajo več kot 10 zaposlenih. Manjši delodajalci, ki sistemizacije nimajo, pa morajo sprejeti vsaj opis del in nalog.

Če sistemizacije delovnih mest še nimate, vam svetujemo, da jo nemudoma naročite in se tako izognete globam ob obisku delovnega inšpektorja, prav tako pa vam bo   precej olajšala postopke zaposlovanja in odpuščanja.

Opis

S sistemizacijo se ureja osnove za:

–   organiziranost dela v družbi,
–   oblikovanje delovnih mest ter delovnih programov delavcev,
–   pogoje za opravljanje del in nalog,
–   planiranje dela in kadrovanja,
–   zaposlovanje in razporejanje delavcev.

Za družbe z več kot 10 zaposlenimi je obvezen interni akt, za manjše delodajalce pa priporočljiv. Če manjši deodajalci sistemizacije nimajo, morajo sprejeti vsaj opis del in nalog za vsako delovno mesto posebej.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.