Pravilnik o varstvu osebnih podatkov – vzorec

30,50 

Vsa podjetja in tudi nekateri posamezniki upravljajo z osebnimi podatki svojih zaposlenih, strank in  drugih naključnih posameznikov. Upravljavci osebnih podatkov so dolžni zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov na način določen v ZVOP-1.

V svojih aktih morajo predpsati postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter določiti osebe, ki so odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke.

Če internega akta še nimate, ga naročite in se izognite nepotrebnim globam. Priložili vam bomo tudi opomnik, s katerim se boste preprosto izognili nepotrebnm globam zaradi kršitve ZVOP-1.

Ni na zalogi

Opis

Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Osebni podatki se lahko zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni.

 Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.