Interni akti za preprečevanje pranja denarja (komplet vzorcev za 4 ali več delavcev)

183,00 

Komplet vzorcev internih aktov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma zajema naslednje dokumente:

–    Pravilnik o analizi tveganja vpletenosti stranke v pranje denarja in financiranje terorizma, skupaj s postopki pregleda stranke in notranjih kontrolah,

–    Obrazci za pregled (za vsak posel/poslovno razmerje)

–     Izjava ob pregledu stranke/poslovnega razmerja

–    Seznam indikatorjev

–     Sklep o imenovanju pooblaščenca in njegovega namestnika

– Obvestilo uradu za preprečevanje pranja denarja o imenovanju pooblaščenca

–     Program izobraževanja (sprejet mora biti letno do konca marca)

– Evidenca o dostopu nadzornih organov.

Svetujemo vam, da dokumentacijo nemudoma naročite, saj lahko globa doseže tudi 120.000 EUR. V opombe vašega naročila navedite dejavnost, da vam pošljemo najustreznejše indikatorje.

Ni na zalogi

Opis

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma nalaga zavezancem celo vrsto obveznosti. Zavezanci s štirimi ali več zaposlenimi morajo imeti urejeno kompleto dokumentacijo vlkjučno z imenovanjem pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja, zavezanci z tremi ali manj zaposelnimi pa imajo nekoliko poenostavljene obveznosti. Če potrebujete vzorce za do vključno 3 zaposlene, jih lahko naročite tukaj.

Komplet vzorcev interne dokumentacije zajema:

–    Analizo tveganja,

–    Vse pravilnike (postopki pregledov, notranje kontrole, imenovanje pooblaščenca, politično izpostavčjene osebe)

–   Obrazci za pregled in Izjava ob pregledu stranke/poslovnega razmerja

–   Seznam indikatorjev

–   Obvestilo uradu za preprečevanje pranja denarja o imenovanju pooblaščenca

–   Program izobraževanja (sprejet mora biti vsako leto do konca marca)

–   Evidenca o dostopu nadzornih organov.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.