Pogodba o svetovanju – vzorec

Kontakt Zaradi letnega dopusta je spletna trgovina zaprta do 14.7.2024. Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: info@vzorci-pogodb.com. Na vaše sporočilo bomo odgovorili takoj ko bo mogoče.
Pravna hiša IURIS

30,50 

Skoraj vsako podjetje pri svojem poslovanju potrebuje zunanjo specialistično pomoč, zlasti na področju davčnega, računovodskega, poslovnega in pravnega svetovanja.

S pogodbo o svetovanju se stranki dogovorita o vseh pravicah in obveznostih iz naslova opravljanja svetovalnih storitev, še zlasti pa o predmetu svetovanja, ceni, rokih ter odgovornosti v primeru napak.

Svetujemo, da pogodbo o svetovanju sklenete pred začetkom poslovnega razmerja, saj se le na ta način izognete večini znanih tveganj in si tako zagotovite vašo pravno in ekonomsko varnost. Če vzorca pogodbe o svetovanju še nimate, si naročite vzorec pogodbe pri nas.

Opis

Če nudite ali naročate svetovalne storitve vam svetujemo, da pred sklenitvijo poslovnega razmerja sklenete ustrezno pogodbo o svetovanju, še zlasti, če te storitve nudite ali najemate redno. Z njo dogovorite vse medsebojne pravice in obveznosti, zlasti pa:

  • –            področje in način svetovanja (ustni, pisni nasveti ipd) ter odgovornost za morebitne napake
  • –            odzivne roke
  • –          način zaračunavanja (npr.:  pavšal, fiksen znesek, glede na porabljen čas, glede na rezultat) in plačilne roke
  • –             ter ostale medsebojne pravice in obveznosti.

 Vzorec pogodbe vsebuje tako elemente podjemne pogodbe, kot tudi elemente avtorskih pogodb (uporaba pisnih mnenj, stališč).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.