Pogodba o svetovanju – vzorec

30,50 

Skoraj vsako podjetje pri svojem poslovanju potrebuje zunanjo specialistično pomoč, zlasti na področju davčnega, računovodskega, poslovnega in pravnega svetovanja.

S pogodbo o svetovanju se stranki dogovorita o vseh pravicah in obveznostih iz naslova opravljanja svetovalnih storitev, še zlasti pa o predmetu svetovanja, ceni, rokih ter odgovornosti v primeru napak.

Svetujemo, da pogodbo o svetovanju sklenete pred začetkom poslovnega razmerja, saj se le na ta način izognete večini znanih tveganj in si tako zagotovite vašo pravno in ekonomsko varnost. Če vzorca pogodbe o svetovanju še nimate, si naročite vzorec pogodbe pri nas.

Opis

Če nudite ali naročate svetovalne storitve vam svetujemo, da pred sklenitvijo poslovnega razmerja sklenete ustrezno pogodbo o svetovanju, še zlasti, če te storitve nudite ali najemate redno. Z njo dogovorite vse medsebojne pravice in obveznosti, zlasti pa:

  • –            področje in način svetovanja (ustni, pisni nasveti ipd) ter odgovornost za morebitne napake
  • –            odzivne roke
  • –          način zaračunavanja (npr.:  pavšal, fiksen znesek, glede na porabljen čas, glede na rezultat) in plačilne roke
  • –             ter ostale medsebojne pravice in obveznosti.

 Vzorec pogodbe vsebuje tako elemente podjemne pogodbe, kot tudi elemente avtorskih pogodb (uporaba pisnih mnenj, stališč).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.