Pogodba o poslovodenju s prokuristom-vzorec

30,50 

S pogodbo o poslovodenju s prokuristom se prokurist zaveže zastopati družbo in voditi posle družbe (poslovodna funkcija), družba pa se mu zaveže za to delo plačati nadomestilo/honorar in mu povrniti stroške.

Prokurist je po tej pogodbi upravičen opravljati funkcijo pooblaščenca, ni pa upravičen opravljati nalog, ki spadajo v temeljno dejavnost družbe. Če ima delo prokurista elemente delovnega razmerja, mora prokurist skleniti pogodbo o zaposlitvi.

Svetujemo, da pogodbo nemudoma naročite in se izognete nepotrebnemu dvojnemu plačevanju davka.

Ni na zalogi

Opis

Prokurist lahko opravlja funkcijo na treh različnih podlagah:

–   pogodbi o zaposlitvi
–   pogodbi o prokuri in
–   pogodbi o poslovodenju s prokuristom.

Pri sklepanju te pogodbe bodite pozorni, da ne boste opravljali dela na črno. Ta vzorec je namenjen opravljanju funkcije, kot jo določa ZGD-1 in ne dnevnemu opravljanju dela.  Prokura je namreč poslovno pooblastilo in praviloma ne obsega operativnega opravljanja dejavnosti (npr.: montaže na terenu, komercialnih opravil) ampak večinoma le predstavljanje družbe, zastopanje družbe itd.

PAZITE NA OBDAVČITEV! Glede obdavčitve se posvetujte z vašim računovodstvom. Pojasnila FURS glede obdavčitve.

POZOR GLEDE DELA NA ČRNO: aktualna pojasnila si lahko preberete na: https://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/nadzor_nad_delom_in_zaposlovanjem_na_crno/

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.