Izjava delavca o varovanju poslovnih skrivnosti – vzorec

30,50 

Delavci vsakodnevno pridobivajo poslovne skrivnosti delodajalca in delodajalčevih poslovnih partnerjev. Uhajanje teh informacij je lahko precej neugodno tako za delodajalce kot za njegove stranke.

Če se želite zavarovati pred uhajanjem poslovnih informacij, naročite vzorec ” Izjave delavca o varovanju poslovnih skrivnosti” in se zavarujte pred visoko poslovno škodo, ki lahko nastane zaradi uhajanja zaupnih informacij.

Opis

S to izjavo se delavec zaveže, da bo vse  zaupne informacije, pridobljene od delodajalca, delodajalčevih poslovnih partnerjev in strank, varoval kot zaupne oziroma kot poslovno skrivnost.

Za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom in tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.