Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo – vzorec

Kontakt Zaradi letnega dopusta je spletna trgovina zaprta do 14.7.2024. Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: info@vzorci-pogodb.com. Na vaše sporočilo bomo odgovorili takoj ko bo mogoče.
Pravna hiša IURIS

30,50 

Poslovodja (direktor) lahko sklene Pogodbo o poslovodenju ali Pogodbo o zaposlitvi poslovodne osebe.

Bistvena razlika med njima je v delovnopravnem varstvu in osnovi za obvezno socialno zavarovanje. V primeru pogodbe o zaposlitvi poslovodja (direktor) sklene delovno razmerje in zanj načeloma veljajo vse pravice in obveznosti, ki jih splošno določa Zakon o delovnih razmerjih (z izjemami, ki jih določa 73. člen ZDR za poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce).

To pogodbo o zaposlitvi lahko sklene:

–    poslovodja/direktor

–     prokurist ali

–    drug vodilni delavec.

 

Če potrebujete t.i. “individualno pogodbo”, si še danes naročite ta vzorec.

Opis

Poslovodja (direktor) lahko sklene Pogodbo o poslovodenju ali Pogodbo o zaposlitvi poslovodne osebe.

Bistvena razlika med njima je v delovnopravnem varstvu in osnovi za obvezno socialno zavarovanje. Pri pogodbi o poslovodenju je podlaga za zavarovanje pod šifro 040, pri Pogodbi o zaposlitvi pa 001.

Pri Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo je v ospredju zaščita delavca oziroma poslovodje, kar pomeni, da je potrebno upoštevati pravice in obveznosti določene v ZDR-1, čeprav zakon določa posebnosti in odmike od osnovne pogodbe o zaposlitvi.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.