Pogodba o poslovnem sodelovanju

S pogodbo o poslovnem sodelovanju se stranki (ponavadi  s.p. in/ali d.o.o.) dogovorita za poslovno sodelovanje, v okviru katerega ena stranka kot izvajalec za drugo osebo opravi ali opravlja določene storitve/naloge.

Pogodba o poslovnem sodelovanju je lahko sklenjena tako med dvema podjetnikoma (s.p.) kot tudi med dvema pravnima osebama (d.o.o.). Zelo pogosto se uporablja namesto pogodbe o zaposlitvi.

Storitve oziroma naloge, ki so predmet pogodbe, so lahko različne in so v celoti odvisne od dogovora med strankami. Z njo se lahko stranki dogovorita, da bo izvajalec za naročnika izvedel določeno delo/storitev enkratno ali redno (npr. namesto zaposlitve).

Pogodba o poslovnem sodelovanju je zelo uporabna v primeru, ko se želi podjetje izogniti pastem in nevšečnostim delovnopravne zakonodaje in namesto, da bi delavca zaposlilo, sklene to pogodbo s podjetnikom. Ker podjetnik (s.p.) ni zaposlen pri naročniku, odpade cela kopica težav, ki jih prinaša delovnopravna zakonodaja. Ker gre za tipično obligacijsko pogodbo odpadejo vse težave vezane na odpoved, dokazovanje in podobne težave. V pogodbi se ponavadi sporazumno dogovori razumen odpovedni rok in strankam načeloma ni potrebno pojasnjevati razlogov za odpoved. Poleg preproste odpovedi pa tudi ni stroškov odpravnine in težav pri dokazovanju na delovnih sodiščih.

Lahko pa se pogodba o poslovnem sodelovanju sklepa tudi med dvema podjetjema, ko imata namen trajno poslovno sodelovati (npr. izvajalec nudi storitve poslovnega svetovanja, storitve marketinga, prodaje….) in želita stranki dogovoriti pravila igre in se tako izogniti nepotrebnim zapletom in težavam.

Če potrebujete vzorec pogodbe o poslovnem sodelovanju jo lahko naročite pri nas:

Pogodba o poslovnem sodelovanju – vzorec