Pogodba o poslovnem sodelovanju – vzorec

30,50 

Če poslovno sodelujete z drugim podjetjem (ali posameznikom), vam svetujemo, da pogodbo o poslovnem sodelovanju sklenete pred začetkom sodelovanja (oz. izvajanja nalog), saj se le na ta način izognete večini znanih tveganj in si tako zagotovite vašo pravno in ekonomsko varnost.

Poslovno sodelovanje brez ustrezne pogodbe prinaša vrsto tveganj, še zlasti pa davčna tveganja, tveganja, da naloge ne bodo izvršene skladno z dogovorom, da bodo plačila neustrezna ali da bodo zamujala in ostala pravna ter ekonomska tveganja.

S pogodbo je smotrno dogovoriti vse bistvene elemente (predmet in način sodelovanja, cena, roki izvedbe in plačil, odgovornost za škodo itd).

Če pogodbe o poslovnem sodelovanju še nimate, si naročite vzorec pogodbe pri nas.

Opis

S pogodbo o poslovnem sodelovanju se stranki dogovorita o načinu medsebojnega sodelovanja ter o vseh pravicah in obveznostih. Še zlasti se dogovorita o predmetu sodelovanja (npr.: pridobivanje kupcev, izdelava propagandnega materiala ipd) in o plačilu za tako sodelovanje.

Pogodbo o poslovnem sodelovanju lahko sklenejo pravne ali fizične osebe in z njo dogovorijo:

–          na katerem področju bodo poslovno sodelovale,

–          kakšne obveznosti imajo stranke,

–          kakšne rezultate pričakuje naročnik,

–          višino, roke in način plačila,

–          opredelijo morebitna znana tveganja in kdo tveganje nosi ter

–          ostale pravice in obveznosti.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.