Naroči

Pogodba o poslovnem sodelovanju – vzorec

25,00 € brez DDV

Poslovno sodelovanje brez ustrezne pogodbe prinaša vrsto tveganj, še zlasti pa davčna tveganja, tveganja, da naloge ne bodo izvršene skladno z dogovorom, da bodo plačila neustrezna ali da bodo zamujala in ostala pravna ter ekonomska tveganja.

Svetujemo, da pogodbo o poslovnem sodelovanju sklenete pred začetkom izvajanja nalog, saj se le na ta način izognete večini znanih tveganj in si tako zagotovite vašo pravno in ekonomsko varnost.

Pogodbo o poslovnem sodelovanju lahko sklenejo pravne ali fizične osebe in z njo dogovorijo:

-          na katerem področju bodo poslovno sodelovale,

-          kakšne obveznosti imajo stranke,

-          kakšne rezultate pričakuje naročnik,

-          višino, roke in način plačila,

-          opredelijo morebitna znana tveganja in kdo tveganje nosi ter

-          ostale pravice in obveznosti.

Če pogodbe o poslovnem sodelovanju še nimate, si naročite vzorec pogodbe pri nas.

Opis Izdelka

S pogodbo o poslovnem sodelovanju se stranki dogovorita o načinu medsebojnega sodelovanja ter o vseh pravicah in obveznostih. Še zlasti se dogovorita o predmetu sodelovanja (npr.: pridobivanje kupcev, izdelava propagandnega materiala ipd) in o plačilu za tako sodelovanje.

Mnenja

Trenutno ni mnenj o izdelkih.

Napiši prvo mnenje “Pogodba o poslovnem sodelovanju – vzorec”