Non disclosure agreement (Dogovor o varovanju poslovnih skrivnosti) – vzorec

36,60 

Dvojezičen dogovor o varovanju poslovnih skrivnosti t.i. NDA. NDA je sestavljen tako v slovenskem kot v angleškem jeziku in je primeren za poslovanje s tujimi poslovnimi partnerji. Po potrebi lahko uporabite le slovensko ali angleško različico.

Če se želite zavarovati, naročite vzorecše danes.

Opis

PREDOGLED VZORCA. CELOTEN TEKST JE DOSTOPEN NAROČNIKOM!

NON-DISCLOSURE AGREEMENTThis Non-Disclosure Agreement (the “Agreement”) is entered between 

________________________ (company, address), represented by ______________ (hereinafter: “______”) and

 

________________________ (company, address), represented by ______________ (hereinafter: “______”).

 

Parties hereby agree to the terms of rights and limitations regarding the exchange of Confidential material and information as set forth in this Non-Disclosure Agreement:

 

1. PURPOSE AND SUBJECT OF THE AGREEMENT

 

The purpose of this agreement is preventing the unauthorized disclosure of Confidential information and Confidential Material as defined below. The parties agree to enter …….

DOGOVOR O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTITa dogovor o varovanju poslovne skrivnosti (v nadaljevanju: dogovor ali pogodba) je sklenjen med:

________________________ (firma, naslov), ki ga/jo zastopa ______________ (v nadaljevanju: “______”) in

 

________________________ (firma, naslov), ki ga/jo zastopa ______________ (v nadaljevanju: “______”)
 

 

glede pravic in omejitev, vezanih na izmenjavo zaupnega gradiva in informacij. Stranki se dogovarjata kot sledi:

 

1. NAMEN IN PREDMET DOGOVORA

 

Stranki sklepata ta dogovor z namenom preprečitve nepooblaščenega razkritja zaupnih informacij in zaupnega gradiva kot je definiran v nadaljevanju. Stranki soglašata ………

This entry was posted in . Bookmark the permalink.