Izjava o varovanju poslovne skrivnosti – vzorec

30,50 

Vzorec izjave o varovanju poslovne skrivnosti je namenjen  primeru, ko en poslovni partner pridobiva poslovne skrivnosti drugega poslovnega partnerja oziroma v primeru, če želite partnerje ali delavce zavezati k varovanju določenih poslovnih skrivnosti (splošno Izjavo delavca o varovanju poslovne skrivnosti lahko naročite tukaj).

Naročite vzorec in se zavarujte pred visoko poslovno škodo, ki lahko nastane zaradi uhajanja zaupnih informacij.

Opis

V skladu z ZGD-1 se za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost.

Za poslovno skrivnost pa se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za izdajo poslovne skrivnosti, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako naravo podatkov.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.