Pogodba o zaposlitvi za določen čas – vzorec

25,00 

Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi, ki mora biti pisna in mora vsebovati z zakonom določene obvezne sestavine. Obvezne sestavine se razlikujejo glede na to, ali je pogodba sklenjena za določen čas ali nedoločen čas.

Če še niste uskladili vaših pogodb o zaposlitvi z novim ZDR-1 ali če še nimate izdelanih lastnih vzorcev, naročite vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri nas in se tako izognite težavam v primeru delovnih sporov ali obiskov inšpektorjev.

Poleg vzorca usklajenega z novim ZDR-1 vam brezplačno dodamo tudi seznam zakonsko določenih razlogov za sklenitev pogodbe za določen čas. Če je pogodba sklenjena mimo zakonsko določenih pogojev, se šteje, da je sklenjena za nedoločen čas.

Opis

Delovno razmerje se praviloma sklene za nedoločen čas, izjemoma pa tudi za določen čas ali kot kakšna druga oblika angažiranja delovne sile. Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi določa Zakon o delovnih razmerjih-1, prav tako pa določa razloge za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.