Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas – vzorec

25,00 

Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem se sklene s pogodbo o zaposlitvi, ki mora biti pisna in mora vsebovati vsaj 13 obveznih sestavin, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih – 1 (ZDR-1).

Če še niste uskladili vaših pogodb o zaposlitvi z novim ZDR-1 ali če še nimate izdelanih lastnih vzorcev, naročite vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas pri nas in se tako izognite težavam v primeru delovnih sporov ali obiskov inšpektorjev.

Poleg vzorca usklajenega z novim ZDR-1 vam brezplačno dodamo tudi vzorec dokazila, da ste delavcu izročili osnutek pogodbe vsaj 3 dni pred dejansko sklenitvijo pogodbe, kot to zahteva ZDR-1.

Opis

Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi določa Zakon o delovnih razmerjih – 1 (ZDR-1). Zakon določa minimalno 13 obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi. Če kakšna sestavina manjka, lahko inšpektor za delo delodajalca kaznuje z visoko globo, v primeru delovnega spora med delavcem in delodajalcem pa sodišče manjkajoča določila saamo predpostavi in razsodi v korist delavca.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.