Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi (vzorec)

Pogodba o zaposlitvi preneha na več načinov, najbolj pogosta pa sta odpoved pogodbe o zaposlitvi in na podlagi pisnega sporazuma.

Pogosto je v interesu tako delavca kot delodajalca, da se stranki o prenehanju pogodbe dogovorita in se tako izogneta dolgim in nepotrebnim sodnim sporom.

Sporazum mora biti obvezno v pisni obliki, stranki pa z njim dogovorita vsa odprta vprašanja. Poleg samega dogovora o dnevu prenehanja pogodbe o zaposlitvi pa sporazum ponavadi vsebuje tudi določila o:

  • dolžini odpovednega roka, ki je lahko enak ali drugačen od roka, ki ga določa zakon,
  • morebitnem izplačilu in višini odpravnine,
  • kakšnih drugih izplačilih (npr. izplačilo nadur),
  • morebitnih odprtih zadevah.

Stranki s sporazumom uredita vse medsebojne pravice in obveznosti in izjavita, da med njima ni drugih izrednih neporavnanih obveznosti.

Sporazumna prekinitev delovnega razmerja je lahko idealna rešitev, saj se delodajalci izognejo nepotrebnim sporom, delavci pa ponavadi dosežejo višje odpravnine ali kakšna druga dodatna izplačila.

Če potrebujete vzorec:

jih lahko dobite pri nas. Vsem vzorcem so dodana kratka navodila, ki vas vodijo skozi postopek in vam zagotovijo pravno varnost. Če pozabite na kak korak, je to lahko precej drago, zato vam svetujemo, da se tem tveganjem izognete s pomočjo naših vzorcev.